ceska vlajka   ceska vlajka

Nabízené služby

 • Podklady pro projekt
  • Mapy velkých měřítek
  • Účelové mapy
  • Polohové a výškové plány
  • 3D modely terénu (Veltrusy)
  • Řezy (profily) terénem
  • Zákres průběhu inženýrských sítí podle údajů správců
  • Informativní zákres průběhu katastrálních hranic podle údajů Katastru nemovitostí
 • Zaměření skutečného stavu objektu
  • Půdorysy )
  • Řezy
  • Průčelí (jpg)
  • Detailní zaměření konstrukcí
 • Inženýrská geodézie
  • Zřízení vytyčovací sítě
  • Vytyčovací práce
  • Zjišťování a sledování deformací stavebních objektů a konstrukcí (Replika jeřábu podle ilustrace z bible Václava IV)
 • Dokumentace památkových objektů
  • Komplexní dokumentace památkových objektů
   • Hrad Karlštejn
   • Zámek a park Veltrusy
   • Hrad Krakovec
  • Půdorysy
  • Řezy (Veltrusy)
  • Průčelí (Veltrusy)
  • Detailní zaměření konstrukcí (Karlštejn)
  • Podklady pro statické analýzy
  • Podklady pro restaurátorské práce
 • Fotogrametrické práce
  • Ortofotomapy (Veltrusy)
  • Fotoplány (Krakovec)
  • Fotogrammetrické zaměření průčelí
   • Vektorové vyhodnocení
   • Rastrové vyhodnocení
 • Další práce
  • 3D modely
  • Vizualizace (Krakovec)
  • Sběr a příprava dat pro GIS (Vetrusy)
  • Digitalizace existující dokumentace
© 2015 by Griffon | www.zkz.cz